Personvernserklæring

 1. Innledning

Vi hos Industriinnsikt.no tar personvernet ditt på alvor. Denne personvernerklæringen forklarer hvilken informasjon vi samler inn fra deg når du besøker nettstedet vårt, hvordan vi bruker og deler denne informasjonen, og hvilke rettigheter du har som bruker av nettstedet. Vennligst les nøye gjennom denne erklæringen for å forstå våre personvernpraksiser og hvordan vi håndterer dine personopplysninger.

 1. Informasjon vi samler inn

2.1 Personlig identifiserbar informasjon

Vi kan samle inn personlig identifiserbar informasjon fra deg når du frivillig oppgir denne informasjonen ved å kontakte oss via e-post. Denne informasjonen kan inkludere ditt fulle navn og e-postadresse.

2.2 Automatisk innsamlet informasjon

Vi kan også samle inn visse typer informasjon automatisk når du besøker nettstedet vårt. Denne informasjonen kan omfatte din IP-adresse, nettlesertype, operativsystem, refererende nettsider, besøkstidspunkt og annen lignende informasjon.

 1. Bruk av innsamlet informasjon

Vi bruker den innsamlede informasjonen til følgende formål:

 • Å svare på henvendelser og spørsmål fra våre brukere.
 • Å forbedre og tilpasse nettstedet vårt basert på tilbakemeldinger og behov fra brukerne.
 • Å sikre at nettstedet fungerer riktig og opprettholde en trygg nettmiljø.
 • Å oppfylle våre juridiske forpliktelser og håndheve våre rettigheter.

 1. Deling av informasjon

Vi deler ikke din personlige informasjon med tredjeparter for deres egne markedsføringsformål. Imidlertid kan vi dele din personlige informasjon med følgende parter i visse tilfeller:

 • Tredjeparts betalingsleverandører: Vi bruker en pålitelig tredjeparts betalingsleverandør for å behandle betalinger når du gjennomfører kjøp på nettstedet vårt. Denne betalingsleverandøren samler inn og behandler betalingsinformasjonen din på vår vegne i samsvar med deres egne personvernregler og retningslinjer.
 • Lovpålagt deling: Vi kan dele din personlige informasjon når det kreves av loven eller hvis vi mener at slik deling er nødvendig for å overholde juridiske prosesser eller offentlige myndigheters anmodninger.

 1. Informasjonssikkerhet

Vi tar alle rimelige forholdsregler for å beskytte din personlige informasjon mot uautorisert tilgang, endring, avsløring eller ødeleggelse. Vi benytter bransjestandard sikkerhetstiltak for å beskytte informasjonen din og opprettholde et sikkert miljø.

 1. Dine rettigheter

Som bruker av nettstedet vårt har du visse rettigheter knyttet til dine personopplysninger. Disse rettighetene inkluderer:

 • Rett til tilgang: Du har rett til å be om tilgang til personopplysningene vi har om deg.
 • Rett til rettelse: Hvis du oppdager at informasjonen vi har om deg er unøyaktig eller ufullstendig, har du rett til å be om at vi retter opp disse opplysningene.
 • Rett til sletting: Du har rett til å be om sletting av dine personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for de formålene de ble samlet inn for.
 • Rett til å protestere: Du har rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger når det er basert på berettiget interesse eller utføres for direkte markedsføring.

Hvis du ønsker å utøve noen av disse rettighetene, vennligst kontakt oss via e-post på [email protected]. Vi vil behandle forespørslene dine i samsvar med gjeldende personvernlover.

 1. Endringer i personvernerklæringen

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen for å gjenspeile eventuelle endringer i våre personvernpraksiser. Eventuelle oppdateringer vil bli publisert på nettstedet vårt, og endringsdatoen vil bli angitt øverst i denne erklæringen. Vi oppfordrer deg til å gjennomgå personvernerklæringen jevnlig for å være oppdatert om våre personvernpraksiser.

 1. Kontakt oss

Hvis du har spørsmål, bekymringer eller klager angående vår personvernerklæring eller vår behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte oss via e-post på [email protected]. Vi vil gjøre vårt beste for å svare på dine henvendelser så raskt som mulig.

Sist oppdatert: 21. juni 2023