Hvordan din bedrift kan spare på kostbare strømregninger med riktig energirådgivning

Forstå verdien av riktig energirådgivning

Når det kommer til energisparing og optimalisering, opplever mange bedrifter en viss utfordring. Bedre energiledelse for bedrifter starter med kvalifisert rådgivning. Energirådgivning kan hjelpe din bedrift til å spare på kostbare strømregninger.

Hva gjør en energirådgiver?

Energirådgivere har en sentral rolle i å vurdere større energisparetiltak for bedrifter. Med spesialkompetanse om bygg og bolig, gir de veiledning om nødvendige tiltak tilpasset din situasjon. Uansett størrelse på bedriften, er det ofte et betydelig potensiale for energisparing og reduksjon av energikostnader.

Betydningen av profesjonell rådgiving

Kvalifisert energirådgiving kan i mange tilfeller redusere energikostnadene betydelig. Dette gir rom i budsjettet for andre prioriteringer. Med riktig Enova støtte til energikartlegging, kan bedriftsledere ta informerte beslutninger om hvordan de skal gå frem for å redusere energiforbruket.

Hvorfor energikartlegging?

Energikartlegging for bedrifter gir verdifull informasjon om bygningsmassens tilstand, funksjonsgrad og innsparingspotensial. Energikartlegging hjelper bedrifter å identifisere energifeller som øker kostnadene, og tilbyr forslag til tiltak for å rette opp i disse.

Prosessen med energikartlegging

Energikartlegging innebærer en teknisk gjennomgang av bygget, fulgt av en detaljert rapport om dagens tilstand og forslag til energisparetiltak. Kartleggingen kan inkludere analyse av forbruksverdier for tekniske anlegg, vurdering av store energiforbrukere, kartlegging av bruk og driftstider av bygget og vurdering av oppvarming.

Tiltak for å redusere strømregningen i næringsbygg

Det er mange effektive energibesparende tiltak for bedrifter. Her er noen forslag:

  • Reguler innendørs belysning og slå av lys som ikke er i bruk
  • Bytt ut lysrør med LED-lys for å redusere strømforbruket
  • Juster innetemperaturen til riktig nivå og reduser temperaturen i ubrukte lokaler
  • Reduser ventilasjonen der det er mulig uten å påvirke luftkvaliteten negativt

Benytt deg av støtteordninger

Enova har lansert nye støtteordninger for yrkesbygg. Disse ordningene er rettet mot å øke omfanget av og fremskynde energioptimalisering for bedrifter. Først og fremst kan man få støtte til å kartlegge energitilstanden i bygget.

Invester i en mer bærekraftig fremtid

Energioptimering for bedrifter er ikke bare et kostnadskutt, men også en investering i en mer bærekraftig fremtid. Med riktig rådgivning og støttende tiltak, kan din bedrift redusere sitt energiforbruk og samtidig bidra til en bedre miljøprofil.

Hva er en energirådgivers ansvar?

En energirådgiver er en sentral fagperson for både eiere av bygg og bolig, som sitter med kompetanse til å kunne vurdere en større energioptimalisering eller oppgradering av bygget ditt. En energirådgiver gir råd tilpasset din situasjon og veiledning rundt nødvendige energitiltak.

Hvorfor bør min bedrift benytte seg av energirådgivning?

Uavhengig hva din bedrift tilbyr eller hvilken størrelse dere tilhører kan vi nesten garantere at det finnes et betydelig potensiale for energisparing og reduksjon av energikostnader i bygget deres.

Hva innebærer en energikartlegging?

En energikartlegging gir verdifull informasjon om bygningsmassens tilstand, funksjonsgrad og ikke minst innsparingspotensial. Det avdekker hvor du kan spare strøm og forteller deg hvordan du kan gjøre det. En energikartlegging gir både svar og tiltaksforslag.

Hvilke tiltak kan hjelpe oss å redusere strømregningen i næringsbygg?

Noen eksperttips som raskt kan hjelpe deg å realisere kostnadskuttene inkluderer:

  • Skru ned belysningen innendørs og skru av lyset etter deg.
  • Bytte ut lysrør til LED-lys.
  • Juster til riktig temperatur.
  • Skru av enkelte utendørlys rundt bygg og eiendom, og slå av store logoskilt.
  • Senk ventilasjonen.
  • Benytt deg av støtteordninger fra Enova.

Hva er fordelene med å bytte til LED-lys?

Bytting til LED-lys er både en miljøvennlig løsning og en måte å spare strøm på. LED-rør har lavere energiforbruk sammenlignet med tradisjonelle lysrør, og energiforbruket kan reduseres med opptil 60 prosent. I tillegg inneholder LED-lys ingen helse- og miljøskadelige stoffer som kvikksølv.

Hvordan kan jeg benytte meg av støtteordninger fra Enova?

Først kan du få støtte til å kartlegge energitilstanden i bygget ditt, der støtten kan dekke inntil 50% av kostnadene eller maksimalt 400.000 kr. Deretter kan du få investeringsstøtte for å forbedre energitilstanden med mer enn 20%, der støtten kan dekke inntil 30% av kostnadene eller maksimalt 10 millioner kroner.

TERMOENERGI NORGE AS
Leif Weldingsvei 10
3208 Sandefjord

TERMOENERGI NORGE AS